Category Archives: Bulgarian monasteries and churches

Bulgarian monasteries and churches

 • batoshevski man1new
 • batoshevski man2new
 • batoshevski man3new
 • batoshevski man4new
 • batoshevski man5new
 • bezarabovki man1new
 • bezarabovki man4new
 • bezarabovski man new
 • bezarabovski man3new
 • ivanovski man1new
 • manastir 10
 • manastir
 • Rila monastery 5
 • Rila monastery
 • Rila monastery1
 • Rila monastery3
 • Rila monastery4
 • Rila monastery6
 • sokolovo manastir 2
 • sokolovo manastir 3
 • sokolovo manastir
 • sokolovo manastir1
 • trqvna – manastir 8
 • trqvna manastir 6
 • trqvna manastir 11
 • trqvna manastir9
 • trqvna manstir 10
 • Zemen monastery
 • Zemen monastery1
 • Zemen monastery2
 • 071_001_Glojenski_manastir
 • 071_002_Glojenski_manastir
 • 025_006_Ivanovski_skalni_cyrkvi
 • 025_003_Ivanovski_skalni_cyrkvi
 • 056_001_Zemenski_manastir
 • 294_004_Cyrkva_SvKonstantin_i_Elena_Plovdiv
 • 294_006_Cyrkva_SvKonstantin_i_Elena_Plovdiv
 • 387_001_Cyrkva_SvPetka_Samardjiiska_Sofia.jpg
 • Cyrkva_SvPetka_Samardjiiska_Sofia
 • 050_008_Rilski_manastir.jpg
 • 050_001_Rilski_manastir.jpg
 • 050_004_Rilski_manastir.jpg
 • 124_001_Troyanski_manastir
 • Troianski manastir
 • Troianski manastir
 • 025_001_Ivanovski_skalni_cyrkvi
 • 246_005_Cyrkva_SvTroica_Bansko
 • 246_002_Cyrkva_SvTroica_Bansko
 • 246_003_Cyrkva_SvTroica_Bansko
 • 335_001_Devicheski_manastir_Samokov
 • 335_004_Devicheski_manastir_Samokov
 • 292_001_Devicheski_manastir_V.Tyrnovo
 • 292_004_Devicheski_manastir_V.Tyrnovo
 • 057_001_Dryanovski_manastir
 • 057_002_Dryanovski_manastir
 • 407_003_Etropolski_manastir
 • 407_001_Etropolski_manastir
 • 407_002_Etropolski_manastir
 • 118_001_Hram_Sveta_Sofia.jpg
 • 118_003_Hram_Sveta_Sofia.jpg
 • Hram_Uspenie_Bogorodichno_Kyrdjali 1
 • Hram_Uspenie_Bogorodichno_Kyrdjali
 • 405_002_Kokalianski_manastir
 • 405_001_Kokalianski_manastir
 • 163_006_Klisurski_manastir
 • 163_001_Klisurski_manastir
 • 163_004_Klisurski_manastir
 • 262_006_Lopushanski_manastir.jpg
 • 262_001_Lopushanski_manastir.jpg
 • 262_002_Lopushanski_manastir.jpg
 • 368_001_Manastir_Sedemte_prestola.jpg
 • 300_001_Manastir_Sv.Atanasij_s.Zlatna_Livada
 • 300_002_Manastir_Sv.Atanasij_s.Zlatna_Livada
 • Manastir_Sedemte_prestola 1
 • 298_006_Manastir_Sv.Nikolaj_s.-Skravena
 • 298_001_Manastir_Sv.Nikolaj_s.-Skravena
 • 298_005_Manastir_Sv.Nikolaj_s.-Skravena
 • 256_004_Myglijki_manastir.jpg
 • 256_001_Myglijki_manastir.jpg
 • 256_003_Myglijki_manastir.jpg
 • 188_004_Patriarsheski_manastir
 • 188_001_Patriarsheski_manastir
 • 188_002_Patriarsheski_manastir
 • 326_005_Plakovski_manastir
 • 326_001_Plakovski_manastir
 • Preobrajenski_manastir 1
 • 235_004_Shipchenski_manastir
 • 235_001_Shipchenski_manastir
 • 235_002_Shipchenski_manastir
 • 309_004_Strupeshki_Tyrjishki_manastir_s.Strupec
 • 309_001_Strupeshki_Tyrjishki_manastir_s.Strupec
 • 309_002_Strupeshki_Tyrjishki_manastir_s.Strupec
 • Church-Sredets
 • curkvata v elhovo
 • Kuklen_Monastery
 • rilski manastir
 • St_Iliya_Church_Sevlievo
 • St_Ivan_Rilski_Pustinojite Bistets_Vratsal
 • StIlia-church-of-Sevlievo
 • Sv.Iliya.Teteven.1
 • Batkun_Monastery 1
 • Batkun_Monastery
 • Bilinski monastery
 • Church_of_St_Demetrius,_Boboshevo 1
 • Church_of_St_Demetrius,_Boboshevo.7
 • Church_of_St_Demetrius,_Boboshevo
 • Dolni_Pasarel_Fresco 3
 • Dolni_Pasarel_Fresco 5
 • Dolnopasarel_Monastery 1
 • Dolnopasarel_Monastery 2
 • gorni voden monastery
 • Gorni Voden -Monastery_of_Saint_Kirik_and_Julita,_Asenovgrad
 • Icons_Bilintsi_monastery
 • Kremikovski manastir 2
 • Kremikovts manastir 3i
 • Kremikovtsi-Monastery
 • kurilski manastir 1
 • lozen monastery 1
 • lozen monastery 2
 • Lozen-monastery
 • Nedelishte_monastery
 • Peshterski_manastir 2
 • Peshterski_manastir 3
 • Peshterski_manastir
 • muldavski monastery
 • Bistetski monastery_Vratsal
 • Tvarditsa_Church _Sv.Petka1
 • arapovski manastir
 • dragalevski manastir
 • drianovo
 • drianovski manstir
 • Presveta Bogoroditsa – Uzundzhovo
 • Presveta Bogoroditsa
 • rozhenski manastir 1
 • Rozhenski manastir
 • sveti archangel michael
 • sveti archangel mihail tryavna
 • sveti dimitar
 • sveti ivan
 • sveti nikolay
 • sveti, sveti kiril i metodii
 • Arapovski_manastir_2
 • Arapovski_manastir_3
 • Bachkovski_manastir
 • Basarbovski_skalen_manastir
 • 121_004_Basarbovski_skalen_manastir
 • 121_001_Basarbovski_skalen_manastir
 • 026_003_Boyanski_cherkvi
 • 026_005_Boyanski_cherkvi
 • 026_001_Boyanski_cherkvi
 • 299_001_Cherepishki_manastir
 • 299_006_Cherepishki_manastir
 • 299_012_Cherepishki_manastir
 • 143_005_Cyrkva_selo_Dobyrsko
 • 143_006_Cyrkva_selo_Dobyrsko
 • 177_002_Cyrkva_SvChetirdeset_mychenici_VTyrnovo
 • 071_005_Glojenski_manastir
 • 249_001_Kapinovski_manastir
 • 249_004_Kapinovski_manastir
 • 249_006_Kapinovski_manastir
 • 225_001_Manastirski_komplex_SvJoan_Predtecha
 • 225_004_Manastirski_komplex_SvJoan_Predtecha
 • 111_001_Preobrajenski_manastir
 • 111_003_Preobrajenski_manastir